Нежелано събитие, сериозно нежелано събитие и сериозна нежелана реакция

© 2012 Българска Асоциация по Клинични Проучвания