“Заслепяване” на изпитванията

© 2012 Българска Асоциация по Клинични Проучвания