Наблюдател (монитор) на клинично изпитване

© 2012 Българска Асоциация по Клинични Проучвания